Ostrzeżenie o ryzyku

Niniejsza strona nie jest poradnikiem inwestycyjnym w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących
rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) i stanowi wyłącznie wyraz poglądów i opinii autora.

Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte pod wpływem treści na stronie. Inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z bardzo dużym ryzykiem.
Bądź świadom pełnej odpowiedzialności za własne decyzje i nigdy nie inwestuj więcej, niż jesteś w stanie stracić.

Prezentowane ceny udostępniane są dzięki uprzejmości serwisów CryptoCompare.com, Tradingview.com oraz innych. Aktualizacja danych następuje tuż po odświeżeniu strony.
Z uwagi na różnice cen na poszczególnych giełdach, minimalne opóźnienia czasowe i konieczność przeliczania kursów niektórych kryptowalut z BTC na USD,
prosimy traktować widoczne dane wyłącznie jako “dane orientacyjne”.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezgodności cen.